Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming ( de AVG ) 2018
Aangepast: juni 2020

Whispering Beauty vindt privacy van jouw persoonsgegevens van zeer groot belang. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd hoe jouw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en bewaard. Sandy Harkes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Contactpersoon: Sandy Harkes Adres: Laag Boskoop 147, 2771 HB Boskoop Telefoon: 06-20865570 Email: info@whisperingbeauty.nl Website: www.whisperingbeauty.nl Inschrijfnummer Kvk: 63952297

Whispering Beauty verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

• Naam, e-mail, telefoonnummer, adres, geboortedatum
De naam, e-mail en telefoonnummer worden gebruikt voor het maken/wijzigen of annuleren van een afspraak.
Voor het versturen van een bevestigings- en herinneringse-mail.
De geboortedatum wordt gebruikt voor het versturen van een felicitatie e-mail op jouw verjaardag.
Het adres wordt gebruik voor het bezorgen of toesturen van producten.
Indien je jou afspraak annuleert en aangeeft geen nieuwe afspraak te maken, verwijder ik jouw gegevens direct uit het systeem.

• Huiddiagnose, behandelverslagen en eventuele gezondheids- en leefstijlgegevens
Voor en soms tijdens de behandeling zal ik je vragen stellen over eventuele huid en gezondheidsklachten, productgebruik, eventueel medicijn gebruik en leefstijl. Ik heb deze informatie nodig om de behandeling zo goed mogelijk op jou aan te passen. Deze gegevens bewaar ik in mijn computersysteem in jouw klantendossier als je daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Als je niet wilt dat ik deze gegevens bewaar, zal ik bij iedere behandeling een aantal vragen stellen.

Wettelijke verplichtingen
Voor het bewaren van de boekhouding en agenda’s geldt een wettelijk bewaar termijn van 7 jaar ( belastingdienst ). Het klantendossier bewaar ik zolang je gebruik blijft maken van mijn diensten.

Delen van de persoonsgegevens met derden
Jouw gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden. Ik zal deze uitsluitend verstrekken als je inzage wilt in de gegevens of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Whispering Beauty maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat ik daar als persoon tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens en klantendossier in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens en klantendossier in een computerbestand naar je toe te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@whisperingbeauty.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Reviews